UČESTALA PITANJA I ODGOVORI

1. Kome je namijenjena Kokolingo digitalna logopedska vježbenica?

Kokolingo digitalna logopedska vježbenica u prvom je redu namijenjena djeci predškolskog uzrasta, od 4. godine do polaska u školu, koja imaju artikulacijske poremećaje.

2. Mogu li se ovom digitalnom vježbenicom koristiti i djeca koja su krenula u osnovnu školu?

Kokolingo vježbenicom mogu se koristiti i djeca ranoga školskog uzrasta, odnosno djeca koja pohađaju razrednu nastavu od 1. do 4. razreda osnovne škole, a koja imaju artikulacijske poremećaje.

3. Što su to artikulacijski poremećaji?

Artikulacijski su poremećaji među najčešćim govornim poremećajima. Očituju se kao izostavljanja glasova - primjerice “_iba” umjesto “riba”, zamjene glasova - primjerice “viba” umjesto “riba” te nepravilan izgovor glasova - primjerice “grleni” izgovor glasa R. Dijete može imati narušen izgovor jednog glasa ili više njih. Više o artikulacijskim poremećajima možete doznati u članku pod naslovom Što su to artikulacijsko-fonološki poremećaji?.

4. Mogu li se ovom vježbenicom koristiti djeca koja uz artikulacijske poremećaje imaju i još neku vrstu teškoća?

Ako dijete ima višestruke teškoće, može se koristiti ovom vježbenicom za korekciju izgovora glasova, ali preporučljivo je da se prije početka korištenja konzultira sa svojim terapeutom.

5. Mogu li se ovom vježbenicom koristiti djeca koja imaju druge komunikacijske ili jezično-govorne poremećaje, primjerice poremećaj iz spektra autizma, mucanje, nagluhost itd.?

Kokolingo digitalna vježbenica u prvom je redu namijenjena korekciji nepravilnog izgovora glasova. Logoped kod kojeg dijete pohađa vježbe najbolje će procijeniti može li se ovim digitalnim alatom koristiti i u terapiji drugih vrsta poremećaja.

6. Koliko se dnevno preporučuje koristiti Kokolingo vježbenicom?

Preporuka je koristiti se ovom vježbenicom svakodnevno, ili barem svaki drugi dan, najmanje 30 minuta, a optimalno 45 minuta do sat vremena, ovisno o djetetovoj pažnji i koncentraciji.

7. Može li korištenje Kokolingo digitalnom vježbenicom, bez pratnje logopeda, naštetiti djetetu?

Vježbom kroz aktivnosti u Kokolingo digitalnoj vježbenici ne može se naštetiti djetetu. Međutim, zbog postojanja različitih vrsta pogrešaka u izgovoru, svakako preporučujemo pratnju i savjetovanje stručnjaka, odnosno logopeda.

8. Koje sve glasove dijete može vježbati uz ovu vježbenicu?

U Kokolingo vježbenici nalaze se vježbe za one glasove čiji je izgovor najčešće narušen. To su glasovi: K i G, L, Lj i R, S, Z i C te Š, Ž i Č. Ako dijete ima teškoća u izgovoru i nekoga drugog glasa, treba se obratiti logopedu radi savjetovanja i izbora materijala za korekciju izgovora toga glasa.

9. S koliko bi godina dijete trebalo imati usvojen pravilan izgovor ovih glasova?

Pravilan izgovor glasova K i G dijete bi trebalo usvojiti između druge i treće godine. Glasove S, Z, C, Š, Ž, L i Lj dijete bi trebalo usvojiti između tri i pol te četiri i pol godina. Č i R dijete će usvojiti između četiri i pol te pet godina. Dijete u dobi od pet i pol ili šest godina trebalo bi imati pravilan izgovor svih glasova.

10. Kada započeti s vježbama za navedene glasove?

Za svaki od navedenih glasova postoji određena dob do koje se teškoća u izgovoru ne tretira kao poremećaj nego kao razvojna pogreška. U tom razdoblju nećemo krenuti s korekcijom izgovora jer je u toj dobi ta izgovorna pogreška i očekivana. S vježbama za dobivanje pravilnog izgovora glasova K i G trebalo bi krenuti ako dijete nakon treće godine ne može pravilno izvesti ove glasove. S korekcijom glasova S, Z, C, Š, Ž, L i Lj trebalo bi krenuti ako dijete i nakon navršene četiri i pol godine ne može izvesti ove glasove. Korekciju glasova Č i R potrebno je započeti ako dijete nakon pete godine nema pravilan izgovor ovih glasova.

11. Ako dijete ima teškoća u izgovoru više glasova s kojim glasom treba krenuti?

Plan korekcije izgovora više zahvaćenih glasova individualan je te ga izrađuje logoped. Ako je zahvaćeno više glasova tada, istodobno možemo odrađivati vježbe za maksimalno dva glasa. Pri istodobnoj korekciji dvaju glasova bitno je naglasiti da to ne smiju biti bliski glasovi. Ako je zahvaćena skupina glasova, treba započeti korekciju s onim glasom koji je temelj te skupine, odnosno s onim glasom koji se usvaja ranije. Više o ovoj temi doznajte u članku Razvoj glasova.

12. Zašto je bitno ići po redu, odnosno postupno prolaziti kroz aktivnosti u Kokolingo vježbenici?

Ako dijete tek kreće s vježbama za dobivanje pravilnog izgovora važna je postupnost u radu. Dijete prvo treba krenuti sa slušnim i motoričkim predvježbama, a zatim usavršavati izgovor određenoga glasa ponavljanjem logatoma i riječi. Kada dijete svlada pravilan izgovor izolirano, u riječima, tada prelazi na veće cjeline, odnosno rečenice. Prema tome, važno je krenuti s jednostavnijim vježbama, koje dijete u tom trenutku može odraditi, i onda s vremenom uvoditi sve složenije zadatke, kako bi dijete moglo postupno napredovati.

13. Može li se vježbanjem u Kokolingo svijetu ubrzati, odnosno potaknuti govor ako dijete još ne govori?

Svako kašnjenje u jezično-govornom razvoju znak je za zabrinutost. Koji su to razvojni miljokazi vezani uz jezik i govor možete doznati u članku Razvoj jezika i govora. Ako niste sigurni odstupa li razvoj vašeg djeteta od uobičajenih normi, najbolje se obratiti stručnjaku, odnosno logopedu. On će procijeniti djetetovu komunikaciju, jezik i govor te predložiti načine poticanja i terapije.

14. Mogu li se Kokolingom koristiti djeca koja govore hrvatskim jezikom, a žive u inozemstvu, primjerice u Njemačkoj?

Da, djeca koja žive izvan Hrvatske svakako se mogu koristiti Kokolingo vježbenicom. Prije početka korištenja bitno je ustanoviti koji je djetetov materinski jezik, odnosno jezik kojeg će najviše koristiti u svakodnevnom životu s obzirom na to da izgovorna pogreška u jednom jeziku ne mora nužno biti i pogreška u drugom jeziku. Primjerice, glas R u njemačkom jeziku izgovara se više grleno, što je za njemački jezik sasvim u redu dok se to u hrvatskom jeziku smatra artikulacijskim poremećajem. Ako dijete u ranoj dobi počinje dobivati takav izgovor glasa R to će biti sasvim normalna pojava jer će biti okruženo njemačkim jezikom te će usvajati izgovorni sustav njemačkog jezika.

15. Jesmo li vezani kakvom ugovornom obvezom ako se registriramo za besplatno probno razdoblje?

Ne, niste vezani nikakvom ugovornom obvezom te nakon isteka probnog razdoblja niste obvezni ništa platiti, osim ako to ne želite.

16. Na koji način funkcionira pretplata, odnosno postoji li ugovorna obveza za korištenje aplikacije?

Ne postoji ugovorna obveza za korištenje Kokolingo aplikacije. Pretplatu plaćate od mjeseca do mjeseca ili unaprijed za tri, šest ili devet mjeseci. Ako izaberete pretplatu na tri mjeseca, tada plaćate iznos za tri mjeseca unaprijed i ostvarujete popust od 5%. Izaberete li pretplatu na šest mjeseci, tada plaćate iznos za šest mjeseci unaprijed i ostvarujete popust od 10%. Ako izaberete pretplatu na devet mjeseci, tada plaćate iznos za devet mjeseci unaprijed i ostvarujete popust od 15%.

17. Je li moguć povrat novca ako nismo zadovoljni?

Da, moguć je povrat novca za vašu zadnju uplatu. Primjerice, ako ste platili unaprijed za 6 mjeseci i niste zadovoljni Kokolingom, dovoljno je da nas nazovete i mi ćemo vam vratiti cijeli iznos koji ste nam uplatili tom jednokratnom uplatom. Rok za zahtjev za povrat novca je 30 dana od dana uplate.

18. Kako možemo izvršiti uplatu?

Podržavamo sve opcije plaćanja. Ako ste navikli plaćati karticom online, onda trebate znati da koristimo CorvusPay koji je najpopularniji i najsigurniji sustav za online plaćanja u Hrvatskoj. Ako ne želite plaćati karticom, možete uplatu izvršiti i preko internetskog bankarstva ili uplatom u banci.

19. Gdje se nalaze upute za plaćanje?

Sve vezano za plaćanje nalazi se unutar Kokolingo aplikacije na dnu stranice s postavkama. Još jednostavnije, samo kliknite na ovaj link da biste vidjeli postavke plaćanja: https://app.kokolingo.hr/settings/subscriptions.

20. Je li moguće automatsko produljenje Kokolingo pretplate i naknadni prekid pretplate?

Da, automatsko produljenje pretplate je moguće ako se plaća karticom. Kako bi bezbrižno i neometano koristili Kokolingo kroz više mjeseci svakako predlažemo plaćanje karticom. Naime, CorvusPay koji koristimo omogućava sigurnu online naplatu te automatsko produljenje pretplate za sve sljedeće mjesece dok koristite Kokolingo. Automatsku naplatu možete u bilo kojem trenutku prekinuti unutar postavki Kokolingo aplikacije. Nakon što prekinete automatsku naplatu, moći ćete koristiti Kokolingo i dalje do kraja plaćenog razdoblja, ali po isteku tog razdoblja vaša kartica neće biti ponovo terećena.

vrh