KOKOLINGO EDUKATIVNI KUTAK

VELIKI PROBLEM ZA KOJI SIGURNO NISTE ČULI

JE LI TO BAŠ TOLIKO VAŽNO?

Novo okruženje, socijalizacija, predznanje, preteške torbe, siguran put do škole,… O poremećajima izgovora rijetko ćemo čuti kada je riječ o najčešćim temama vezanim uz djecu predškolske dobi i polasku u školu. Je li to baš toliko važno, zapitat će se mnogi. Ako dijete i ne može izgovoriti neki glas, već će ga „uhvatiti“, prije ili kasnije. Možda ćete se ipak predomisliti kada vam kažemo: Za lačunanje i pisanje možda nije potlebno l, ali je važno za čitanje, plepličavanje, pličanje i dluženje. Od jezičnih vještina, učenja, do društvenih vještina, izgovor je važan posvuda, a za dijete je on vjerojatno najosjetljivija tema na području društvenih vještina i socijalizacije.

Nije jednostavno naviknuti se na nove zadatke, raspored i obaveze dolaskom u školu. Opušteniju obiteljsku ili vrtićku odgojno-obrazovnu sredinu treba zamijeniti posve novom i drugačijom. Dijete se treba naviknuti na dulju koncentraciju i pažljivo slušanje, svakodnevne zadaće i školske obaveze. U savladavanju novih gradiva i izvršavanju zadataka naš nam je jezik najpotrebniji alat, a kada s njime imamo poteškoća, svi se zadaci doimaju puno zahtjevnijima i težima.

Osim ovog vidljivog problema, puno je veći onaj nevidljivi. Dolazak u novu sredinu i novi izazovi puno su lakši kada nisu opterećeni dodatnim poteškoćama, poput problema s pravilnim izgovorom. To može značajno utjecati na samopouzdanje djeteta, spremnost na socijalizaciju u novoj sredini i suočavanje sa zadacima koji su pred njime. Pri komunikaciji sa svojim vršnjacima dijete može osjećati sram, može se osjećati manje vrijedno ili sposobno i teže sklapati nova poznanstva i prijateljstva. Suočeno s novim školskim zadacima, može osjećati puno veći pritisak pred obavezama koje treba izvršiti. Naposljetku, svakom je novom izazovu lakše pristupiti kada su uz nas poznati elementi sigurnosti i svaki je novi problem lakši kada nije dodatno opterećen već postojećim poteškoćama.

Zato bi svakom djetetu trebalo pomoći da brzo i uspješno prevlada poteškoće s pravilnim izgovorom, kao i da se time počne baviti što ranije, ne čekajući da se nekoliko puta uvjerimo kako se problem ipak neće s vremenom riješiti sam od sebe. Svako dijete zaslužuje ranu intervenciju, što manje stresa pri prelasku u školske klupe, ali i, kada god je to moguće, što ugodnije vrtićke dane obilježene potpunom slobodom izražavanja.

SVAKO ČETVRTO DIJETE TREBA POMOĆ

Sigurno ćete se iznenaditi kada čujete da je učestalost poremećaja izgovora glasova u predškolskoj populaciji djece između 20 i 30%. Većina nas letimice će prijeći očima preko ovih brojki, i premda dobro znamo matematiku, nećemo previše razmišljati da to u stvarnom životu u prosjeku predstavlja svako četvrto stvarno dijete koje se još uvijek muči s izgovorom nekoga glasa prije polaska u školu.

Dijete vjezba oblike usta za laksi izgovor rijeci

Poremećaji izgovora mogu biti artikulacijski (zbog nepravilnog položaja ili oštećenja govornih organa) ili fonološki (gdje izgovor ovisi o položaju glasa u riječi ili o susjednim glasovima), kao i kombinacija ovih dvaju poremećaja. Pri nepravilnom izgovoru, dijete tako problematičan glas može preskakati, zamjenjivati nekim drugim ili krivo izgovarati. Artikulacijski poremećaji mogu se javljati samostalno, ali i uz neke druge poteškoće – disleksiju, apraksiju, dispraksiju, intelektualne teškoće, oštećenja sluha i drugo.

Prema Državnom zavodu za statistiku, u Hrvatskoj je 37537 četverogodišnjaka s artikulacijskim poremećajima, 37503 petogodišnjaka te 39566 šestogodišnjaka, a više od 30% predškolske djece u dobi između treće i šeste godine treba logopeda.

Uza sve navedene brojke, kako je moguće da je o ovako učestaloj pojavi javnost tako malo osviještena? Kako to da se ovoj temi, koja je za djecu toliko delikatna i tako važna, ne pridaje takva važnost kao mnogima drugima? Ako se svaki četvrti predškolac među našom djecom muči s pravilnim izgovorom jednog ili više glasova, dužni smo o tome više pričati, više se informirati, upoznavati javnost s problemima kada god je to moguće. Potrebno je o tome govoriti u obiteljima, u vrtićima, u školama, apelirati da se poveća broj stručnjaka koji rade s djecom.

Dijete vjezba oblike usta za laksi izgovor rijeci

ODLIČNA ISKUSTVA S KOKOLINGOM

Otkada je na tržište stigla digitalna vježbenica za korekciju artikulacijskih poremećaja Kokolingo, dobili smo puno povratnih informacija roditelja i djece i vodili mnoge zanimljive razgovore s njima.

Gotovo redovito roditelji ističu veću dostupnost logopedske terapije, pogotovo u manjim mjestima, gdje je do nje teže doći. Ovdje je jako važno napomenuti da je vježbenicu potrebno koristiti pod nadzorom logopeda na terapiji ili prema njegovim uputama u radu s roditeljima kod kuće.

Najčešće povratne informacije roditelja su i da je Kokolingo učinio vježbanje kod kuće puno zanimljivijim. Do sada se to svodilo na pomalo suhoparno ponavljanje dugih lista riječi, a sada se pretvorilo u šarenu računalnu igricu u kojoj se skupljaju bodovi i veseli se svakoj novoj razini. Roditelji nam kažu da često ne mogu uspostaviti suradnju s djecom, dok su papigica Koko i njezin prijatelj gusar Srećko jako zanimljivi i uvijek ih se sluša. Poseban je poticaj i ohrabrenje papigice Koko koja svako toliko preleti preko ekrana, pohvali djecu za trud i potakne ih da i dalje marljivo rade.

Zanimljiva je i priča jedne mame koja nam je rekla da ni sama ne može izgovoriti glas r, a time ni vježbati izgovor tog glasa s djetetom kod kuće te joj je ova aplikacija jako dobro došla, jer izgovara riječi umjesto nje. Kao i jednog tate koji ima poteškoća s izgovorom jednoga glasa i odlučio je i sam, premda kaže da je „prevelik za to“, upustiti se u avanturu i poigrati se sa Srećkom i Koko.

U korekciju nepravilnog izgovora često nije uključeno samo jedno dijete u obitelji. U nekim obiteljima uz Kokolingo je vježbalo i dvoje djece, svako već prema tome koji mu glas treba, a bilo nam je jako drago čuti i o starijoj braći i sestrama koji su vježbali s mlađima i tako ih motivirali i pomagali im.

Vježbanje uz pomoć Kokolinga uvijek ide paralelno s logopedskom terapijom i posebno nam je drago čuti roditelje kada nam pričaju kako je korištenje vježbenice u nekim slučajevima poboljšalo učinkovitost vježbanja i ubrzalo terapiju. To nije teško shvatiti, s obzirom na to da ovaj novi digitalni alat može donijeti novu dinamiku i zanimljivost u radu s izgovorom. Međutim, uvijek treba imati na umu da će vam putokaz u taj šareni svijet dati stručnjak, a roditelji će se pobrinuti da uvijek budu vodič i podrška djeci u radu.

Vježbenica Kokolingo često bi poslužila i malo izvan namijenjenih okvira ispravljanja artikulacijskih poremećaja te je pomagala djeci da se lakše otvore i komuniciraju, da budu manje sramežljiva nego na terapijama te spremnije ponavljaju riječi i rečenice. Tako su je koristila i djeca s poremećajima iz spektra autizma te djeca usporenog jezičnog razvoja. Ovdje treba reći da to nije prvotna namjena ove vježbenice, ali su je korisnici samoinicijativno isprobali i na tom području kako bi se obogaćivao rječnik, ubrzao proces usvajanja jezika te jačalo samopouzdanje.

Slika prikazuje igru Potraga za blagom gdje dijete mora pogoditi koji se glas spominje u slici

Nadamo se da će i popularnost aplikacije Kokolingo dati značajan doprinos osvješćivanju javnosti o artikulacijskim poremećajima i njihovoj visokoj učestalosti među djecom. Sve kako bi se malo-pomalo broj osposobljenih stručnjaka povećao, terapije postale dostupnijima, a potreba za njima bila prepoznata čim ranije..

Djeca vjezbaju sa logopedom
lijevo Prethodni članak
Sljedeći članak desno
vrh