KOKOLINGO EDUKATIVNI KUTAK

VAŽNOST PROVOĐENJA LOGOPEDSKIH VJEŽBI KOD KUĆE

Logoped je stručnjak koji pomaže osobama s komunikacijskim i jezično-govornim poremećajima. Bavi se edukacijom javnosti o ovim poremećajima, provodi dijagnostiku i terapiju s djecom i odraslima te savjetuje roditelje ili skrbnike kako poticati dječji razvoj. Roditelj i logoped trebaju uspostaviti partnerski odnos, bilo da je riječ o mucanju, oštećenju sluha ili artikulacijskom poremećaju, da bi dijete moglo napredovati.

ODNOS LOGOPEDA I RODITELJA

Ako roditelj primijeti da njegovo dijete ima određenu teškoću, u sferi komunikacije, jezika ili govora, potražit će pomoć logopeda. Nakon detaljne dijagnostike logoped će imati dovoljno informacija da zaključi je li riječ o razvojnoj teškoći, koju će dijete s vremenom svladati, ili se radi o poremećaju koji zahtijeva logopedsku terapiju. Važno je da logoped jasno prezentira svoje zaključke kako bi roditelj znao što očekivati. Logoped bi trebao pružiti i emocionalnu podršku roditeljima, posebice ako dijete ima poremećaj koji zahtijeva dugotrajnu logopedsku terapiju ili terapiju i podršku ostalih stručnjaka.

Različite vrste poremećaja zahtijevaju i različite pristupe u radu te je različito i vrijeme trajanja terapije. Ponekad roditelji mogu očekivati da će terapija trajati kratko ili da će napredak biti vidljiv za nekoliko dana ili tjedana. Prije početka rada važno je da logoped iznese približan vremenski okvir trajanja terapije. Tako roditelj zna što očekivati, što smanjuje osjećaj neizvjesnosti. Budući da je svako dijete individualno, ponekad se očekivani napredak neće dogoditi u točno određenom razdoblju. Materijali i postupci za rad stoga moraju biti individualizirani prema potrebama djeteta. Poželjno je nakon određenog razdoblja revidirati napredak te modificirati postupke ako napredak nije vidljiv.

Odnos logopeda i roditelja

LOGOPEDSKE VJEŽBE KOD KUĆE

Budući da je broj logopeda u Hrvatskoj malen, logopedsku terapiju dijete će pohađati uglavnom jednom tjedno, u trajanju od 45 minuta. To je jako kratko vrijeme da se ostvari znatniji napredak i stoga logopedi izrađuju materijale kojima će se roditelji koristiti s djecom kod kuće. Najviše takvih materijala izrađuje se za djecu s artikulacijskim poremećajima. Prije provođenja vježbi logoped će dati smjernice za rad. Važno je da roditelji ili skrbnici provode vježbe kod kuće jer bez njih nema napretka, posebice ako je riječ o uvježbavanju pravilnog izgovora. Naravno, uz konkretne vježbe logoped će dati i dodatne materijale, kao što su labirinti za uvježbavanje grafomotorike ili različite bojanke koje mogu poslužiti kao motivatori za daljnji rad ili odmor od konkretnih vježbi. Tijekom rada roditelj treba pružiti primjer djetetu, ohrabrivati ga i poticati. Roditelji su osobe koje su svakodnevno u kontaktu s djetetom te su stoga ključni za njegov napredak.

Logopedske vjezbe kod kuce

KOKOLINGO APLIKACIJA ZA VJEŽBE KOD KUĆE

Artikulacijski poremećaji među najčešćim su govornim poremećajima. U terapiji ovih poremećaja primjenjuju se razni materijali - liste riječi, memori kartice, simboli pojmova itd. Budući da ova vrsta poremećaja zahtijeva sustavno ponavljanje određenih riječi, s naglašenim pravilnim izgovorom određenoga glasa, podrazumijeva i vježbe kod kuće. Bez svakodnevnog uvježbavanja pravilnog izgovora teško će se ostvariti napredak.

Kako bi se olakšalo provođenje logopedskih vježbi za pravilan izgovor, osmišljena je digitalna vježbenica Kokolingo. Zadatci u njoj poredani su redom, od lakših prema težima, od jednostavnijih ka složenijima, prema principima rada logopedske terapije artikulacijskih poremećaja. Ova vježbenica sadržava mnoge liste riječi za uvježbavanje pravilnoga izgovora koje su predstavljene kao različite aktivnosti. Tako se smanjuje zamor koji se može javiti nakon uzastopnog ponavljanja istih riječi jer su liste riječi predstavljene kao zabavne aktivnosti.

Budući da je riječ o digitalnoj vježbenici, Kokolingo će lakše motivirati dijete za rad nego klasični materijali. Kao i kod klasičnih vježbi, u odrađivanju zadataka treba biti sustavan - tek kada dijete svlada sve zadatke na jednom području, treba ići na iduće.

Napredak zahtijeva vrijeme i svakodnevni rad. Pohađanjem logopedske terapije i provođenjem vježbi kod kuće dijete će napredovati u komunikacijskom i jezično-govornom razvoju. Da bi se to postiglo, ključno je odrađivati vježbe kod kuće, odnosno poticati dijete u prirodnom okružju.

Autor: Krešimir Perša, mag. logoped.

blog-infografika
lijevo Prethodni članak
Sljedeći članak desno
vrh