KOKOLINGO EDUKATIVNI KUTAK

RANA INTERVENCIJA I JEZIČNO-GOVORNI RAZVOJ

Jezično-govorni razvoj možemo pratiti prema određenim miljokazima. Odstupanje od tipičnog obrasca razvoja može se dogoditi zbog prisutnosti određenog poremećaja, poput oštećenja sluha, poremećaja iz spektra autizma, intelektualnih teškoća itd. Kako bi se osigurala odgovarajuća podrška djeci s teškoćama, ali i njihovim obiteljima, potrebna je provedba usluga rane intervencije.

RANA INTERVENCIJA

Rana intervencija usluga je namijenjena djeci od rođenja do najdulje sedme godine života koja su u riziku za razvoj odstupanja ili već imaju utvrđene teškoće u razvoju. To znači da se podrška i terapija mogu pružiti ako se utvrdi da postoji samo rizik za razvoj određene teškoće, odnosno ne čeka se postavljanje dijagnoze da bi se određena usluga pružila. Rana intervencija nije usmjerena samo na pružanje podrške djeci nego i njihovim obiteljima. Ona podrazumijeva različite profile stručnjaka koji stvaraju partnerske odnose s roditeljima i pružaju im podršku. U cijelom procesu rane intervencije bitno je da stručnjaci osnažuju roditelje kako bi mogli ulaziti u interakcije sa svojom djecom. Mnoga istraživanja pokazuju koliko su rane interakcije između roditelja i djece važne za razvoj u ranom djetinjstvu.

Rana intervencija

ORGANIZACIJA RANE INTERVENCIJE

U sklopu rane intervencije pružaju se razne usluge djeci različitih profila, kao i njihovim obiteljima. Psiholozi, radni terapeuti, neonatolozi, logopedi, edukacijski rehabilitatori, fizioterapeuti i mnogi drugi stručnjaci pružaju svoje usluge koje mogu biti organizirane na razne načine, ovisno o djetetovim potrebama. Iako se može činiti kao veoma raznolik sustav, rana intervencija ima nekoliko temeljnih principa u organizaciji rada:

  • rano prepoznavanje rizika i rana dijagnostika
  • usmjerenost na obitelj
  • poštovanje kulturnih različitosti
  • povezanost i koordinacija stručnjaka, odnosno različitih sustava – socijalna skrb, zdravstvo, obrazovanje
  • usluge se temelje na znanstveno utemeljenim principima rada
  • evaluacija usluga
  • međuovisnost svih sastavnica

Organizacija rane intervencije

KOMUNIKACIJA, GOVOR I JEZIK

O komunikaciji, govoru i jeziku često se govori te se značenja ovih pojmova ponekad preklapaju. To su bliski, ali ne i istoznačni pojmovi. Bitno ih je razlikovati u kontekstu rane intervencije, odnosno dječjeg razvoja. Komunikacija je proces razmjene obavijesti i temelj za usvajanje jezika i govora. Nužna je za suradnju s drugima, igru, učenje, intelektualni razvoj itd. Jezik je dogovoreni sustav znakova i pravila koji se koristi za sporazumijevanje ljudi na određenom području. Možemo ga podijeliti na ekspresivni jezik, odnosno mogućnost izražavanja te na receptivni jezik, odnosno mogućnost razumijevanja poruka. Govor je optimalno sredstvo za prenošenje jezičnih informacija, a temelji se na urednom razvoju komunikacije i jezika.

Komunikacija, govor, jezik

Tijekom rane intervencije poticat ćemo i komunikaciju i jezik i govor jer je njihov razvoj međusobno isprepleten. Zadatak stručnjaka, u ovom slučaju logopeda, jest pomoći roditelju u poticanju djetetove komunikacije kroz svakodnevne rutine i igre. Primjerice, u ranoj dobi fokus rada može biti na poboljšanju jasnoće djetetovih zahtjeva i na povećanju njihove učestalosti, a manje na učenju novih riječi. Tome je tako jer djeca neće imati koristi od učenja novih riječi ako ne ulaze u interakcije s okolinom. Budući da je svako dijete individualno, načini poticanja razlikovat će se od djeteta do djeteta, od obitelji do obitelji. Na početku rada bitno je da logoped izradi individualizirani plan poticanja i podrške koji će se sastojati od više manjih koraka koji se povezuju u veću cjelinu. U tom planu logoped će uključiti strategije za poticanje komunikacijskog i jezično-govornog razvoja kroz svakodnevnu komunikaciju. Individualizirani plan potrebno je u određenim vremenskim točkama revidirati s obzirom na mogućnosti i napredak djeteta. Poticanje treba započeti što ranije, na svakodnevnoj bazi, a samim time roditelj i dijete imat će više prilika za interakcije. S roditeljima treba graditi partnerski odnos, usmjeravati ih i ohrabrivati. Budući da je rana intervencija interdisciplinarni pristup, različiti stručnjaci također će savjetovati roditelje i pratiti djetetov napredak, ali i međusobno surađivati. Usluge koje se pružaju djetetu i obitelji moraju biti sveobuhvatne i timski razrađene.

RANA INTERVENCIJA U HRVATSKOJ

U Hrvatskoj su usluge stručnjaka različitih profila neravnomjerno raspoređene, odnosno najčešće ih je moguće dobiti u većim gradovima. Najčešće su te usluge odvojene pa nema timskog rada i koordinacije među stručnjacima. Zbog takve situacije roditelji često “lutaju” u potrazi za informacijama i pomoći, što dovodi do stresa, anksioznosti i nezadovoljstva. Dobro je znati da je usluga rane intervencije definirana Zakonom o socijalnoj skrbi kao socijalna usluga koja se pruža do pet sati tjedno kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Iako je kao usluga definirana, cjelokupni sustav rane intervencije u Hrvatskoj još nije uspostavljen. Mnoge su inicijative za uspostavljanje takvog sustava, posebice inicijativa Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu - HURID, kao i postojanje brojnih pružatelja usluga u različitim sektorima. Kako bi se roditeljima olakšala potraga za adekvatnom podrškom udruga HURID u suradnji s UNICEF-om izradila je tražilicu raniKLIK putem koje roditelji mogu pronaći podatke o pružateljima usluga rane intervencije na području odabranoga grada ili županije. Cilj je stranice i povezati stručnjake različitih sustava kako bi se osigurao timski pristup korisnicima njihovih usluga. Ovaj vrijedni alat stoga može biti od velike pomoći ne samo roditeljima nego i stručnjacima.

Rana intervencija proces je pružanja usluga djeci kojoj je utvrđen rizik za određeno odstupanje ili djeci koja imaju određenu razvojnu teškoću. Ova je usluga orijentirana na pružanje podrške cijeloj obitelji, a posebice roditeljima. Iako je sustav rane intervencije u Hrvatskoj još u povojima, inicijativa poput HURID-ove tražilice raniKLIK pozitivan je pomak prema tome da se smanji “lutanje” roditelja i osigura potrebna podrška i terapija onoj djeci kojoj je najpotrebnija.

Autor: Krešimir Perša, mag. logoped.

Literatura:

  • Ljubešić, Marta (2012). Rana intervencija kod komunikacijskih i jezično-govornih odstupanja. Paediatria Croatica, 56 (1), 202-206.
blog-infografika
lijevo Prethodni članak
Sljedeći članak desno
vrh