KOKOLINGO EDUKATIVNI KUTAK

ONLINE LOGOPEDSKE VJEŽBE

Za provođenje logopedske terapije osposobljen je stručnjak logoped, odnosno magistar logopedije. Logopedske vježbe uobičajeno se provode uživo, ali moguće ih je i odrađivati putem videokonferencijskih alata, odnosno online. Tijekom terapije logoped se može koristiti različitim materijalima - igračkama, slagalicama, radnim listovima itd., ovisno o vrsti teškoće koju dijete ima. Najčešći poremećaj s kojim se logopedi susreću u radu jest artikulacijski poremećaj, odnosno poremećaj izgovora određenih glasova. Najčešće se očituje kao omisija glasova, odnosno nečujna realizacija glasova (primjerice umjesto soba dijete kaže _oba), supstitucija glasova, odnosno zamjena glasova (primjerice umjesto led dijete kaže ved) te distorzija glasova, odnosno nepravilan izgovor glasova (primjerice grleni izgovor glasa R u riječi rak). Upravo za tu vrstu poremećaja osmišljena je online aplikacija Kokolingo koja je strukturirana prema standardnom načinu provođenja logopedskih vježbi za dobivanje pravilnog izgovora.

STRUKTURA DIGITALNE VJEŽBENICE KOKOLINGO

Vježbe za dobivanje pravilne artikulacije provode se u nekoliko faza koje se mogu preklapati. Na početku vježbi fokus je na predvještinama potrebnim za pravilan izgovor - slušnom razlikovanju glasova i motoričkoj pokretljivosti govornih organa. Kada dijete svlada te vještine, kreće se s vježbama za dobivanje pravilnog izgovora s pomoću lista logatoma - slogova bez značenja, i riječi. Kada dijete ovlada pravilnim izgovorom unutar logatoma i riječi, potrebno ga je i automatizirati, upotrebljavajući duže jezične strukture, odnosno rečenice i priče. Ovakav slijed vježbi prisutan je i u Kokolingo vježbenici.

SLUŠNO RAZLIKOVANJE GLASOVA

Prije nego što dijete krene s logopedskim vježbama za pravilan izgovor, važno je da nauči razlikovati međusobno slične glasove, poput glasova Š i Ž ili S i Z. Slušno razlikovanje glasova preduvjet je pravilnom izgovoru. U Kokolingo vježbenici ova se aktivnost nalazi na prvom području i naziva se Pažljivo slušanje. Slušno razlikovanje može se vježbati dvjema aktivnostima - Sakupljanjem blaga i Bojenjem. Na ovaj način dijete uči razlikovati vrlo slične glasove, primjerice treba odrediti u kojim riječima čuje glas K, a u kojim riječima čuje glas G. Riječi su u ovim aktivnostima predstavljene jasnim slikama na koje dijete treba kliknuti i čuti pravilan izgovor te riječi, odnosno uvježbavanoga glasa, primjerice glasa K ili glasa G. Svaki pojam može se više puta ponoviti. Na ovaj način dijete vježba slušnu pažnju i uči razlikovati međusobno slične glasove.

Slusno razlikovanje glasova

POKRETLJIVOST GOVORNIH ORGANA

Kako bi dijete moglo pravilno izgovarati glasove, mora na pravilan način pokretati svoje govorne organe - usne, donju čeljust i jezik. Zbog toga se provode vježbe artikulacijske gimnastike, odnosno gimnastike govornih organa. Postoji više vrsta vježbi ovog tipa, primjerice statičke vježbe u kojima dijete mora nekoliko sekundi zadržati jezik ili usne u određenom položaju i dinamičke vježbe u kojima dijete mora pokretati svoj jezik ili usne na određeni način.

U Kokolingo vježbenici ove vježbe nalaze se na prvom području pod imenom Gusarska gimnastika, jer ih izvodi gusar Srećko, a dijete nakon njega mora ponoviti vježbu. Osim što ovim vježbama poboljšavamo pokretljivost govornih organa, jačamo i njihove mišiće. S aktivnostima artikulacijske gimnastike ne treba pretjerivati, odnosno poželjno ih je izvesti samo nekoliko, u trajanju do maksimalno pet minuta da ne dođe do zamora govornih organa.

Pokretljivost govornih organa

LOGATOMI I RIJEČI

Liste logatoma, odnosno slogova bez značenja i riječi materijali su za vježbanje pravilnog izgovora. Takve liste izrađuju logopedi, a njihov sadržaj ovisi o glasu koji treba korigirati. Ovakve liste pažljivo se izrađuju, tako da se u njima ne nalaze riječi koje sadržavaju i bliske glasove kojima djeca zamjenjuju određeni glas. Primjerice, kada uvježbavamo glas Š, nećemo se koristiti riječima koje u sebi imaju i glas S, poput riječi šest ili suša, jer djeca često zamjenjuju glas Š s glasom S. Takve riječi treba uvoditi postupno, tek kada dijete svlada pravilan izgovor određenoga glasa u riječima koje ne sadržavaju i bliske glasove.

U Kokolingo vježbenici logatomi su nazvani Čudnovate riječi, s obzirom na to da zvuče pomalo “čudnovato”. Možemo ih vježbati u dvjema aktivnostima, Popni se i Otkrij. U ovim aktivnostima dijete treba izgovoriti ili samo jedan logatom, primjerice ŠA ili TRA, ili izgovara logatomski par, primjerice ŠA-ŠE ili TRA-TRI. Budući da se pravilan izgovor najviše uvježbava s pomoću lista riječi, za njih su osmišljene tri aktivnosti - Brbljave kartice, Pronađi riječi i Memori kartice. Ovim aktivnostima uvježbavaju se različite liste riječi, one koje sadržavaju određeni glas na početku riječi, u sredini i na kraju. Na taj način dijete sustavno usvaja pravilan izgovor određenoga glasa, od one pozicije u kojoj je najlakše dobiti pravilan izgovor do onih u kojima je malo složenije dobiti pravilan izgovor. Osim što ovim aktivnostima korigiramo izgovor, poboljšavamo i pažnju i koncentraciju te vježbamo radno pamćenje.

Logatomi i rijeci

REČENICE

S pomoću logatoma i riječi dijete uči pravilan izgovor izolirano, odnosno u manjim jezičnim cjelinama. Tek s rečenicama dijete će automatizirati pravilan izgovor u većim cjelinama, počevši od kraćih rečenica, a zatim vježbom u dužim i složenijim rečenicama. Uvježbavanjem izgovora u rečenicama radimo na tome da dijete počne pravilno izgovarati određeni glas i u spontanom govoru. U Kokolingo digitalnoj vježbenici nalaze se četiri aktivnosti za automatizaciju pravilnog izgovora. To su dvije aktivnosti koje sadržavaju zadatke s rečenicama - Kolo sreće i Nadopunjavanje te dvije aktivnosti koje sadržavaju zadatke s pričama - Čitajmo zajedno i Pročitajmo i promislimo. Ovi zadatci pružaju logičan slijed, od kraćih i jednostavnijih rečenica do dužih i složenijih u pričama. Naravno, ako dijete ne uspijeva ponoviti duge rečenice, u izgovoru ih možemo podijeliti na dvije ili tri kraće rečenice jer ne želimo da dijete bude frustrirano, nego motivirano za rad.

Recenice

Pri vježbanju pravilnog izgovora moramo biti sustavni, dosljedni i motivirani za rad. Naravno, da bi dijete odradilo planirane aktivnosti, zadatci moraju biti i zabavni. Kokolingo vježbenica objedinjuje sustavnost u radu, praćenje napretka, motivatore i zabavne aktivnosti. Budući da se radi o digitalnom alatu, ova vježbenica idealna je za djecu koju ne možemo motivirati za rad tiskanim materijalima ili konkretima. Olakšava terapijski rad logopedima, a roditeljima vježbe kod kuće i što je najbitnije - djeci je zabavna.

Autor: Krešimir Perša, mag. logoped.

blog-infografika
lijevo Prethodni članak
Sljedeći članak desno
vrh